13 DE MAIG· Pergam llibres· Passatge Sant Benet,7(Bcn)· 20h