October 1- El Pes d’un cos- Teatre Zorrilla (Badalona)- 19h.