July 28- Witt-Zaragoza-Leiton- Hotel Eurostars (Bcn)- 20:30h