November 12- El Pes d’un cos- Teatre Principal (Lleida)- 20h.