November 19- El Pes d’un cos- Teatre Principal (Palamós)- 20h.